Kāpēc gaiss ūdens siltumsūknis?

Ēku apkures sistēmas vēl arvien ir viens no galvenajiem apkārtējās vides piesārņošanas avotiem (C02 izmeši, sēra lieti, sodrēji utt).Fasīlo degvielu augstās cenas, to ieguves samazināšanās perspektīves, kopā ar sapratni par apkārtējās vides saglabāšanas nepieciešamību stimulē alternatīvās enerģētikas intensīvu attīstību, tajā skaitā alternatīvās apkures sistēmas.Visefektīvākās un izplatītākās alternatīvās apkures sistēmas pašlaik ir apkures sistēmas uz siltumsūkņu bāzes, kuras izmanto siltumu no apkārtējās vides- zemes, gaisa, ūdens.

Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju sasniegumiem šo sistēmu apkures koeficents var sasniegt 5. Tas nozīmē, ka patērējot 1 kW elektrības, kas tiek izlietots siltumsūkņa darbībai, mājā tiek ievadīts 5 kW siltuma.Rezultātā uz doto momentu siltumsūkņi ir kļuvuši par pārliecinošu līderi starp visu tipu apkurēm, un, ņemot vērā cenu pieaugumu energonesējiem, šīs līderpozīcijas tikai nostiprināsies. Tā jau tagad apkure ar siltumsūkni ar COP = 4 ir par 15% lētāka par malkas apkuri (un par 32% lētāka par apkuri ar dabas gāzi).Tieši acīmredzami ekonomiski ieguvumi nodrošināja plašu siltumsūkņu izplatību kā apkures sistēmas.

Bet pa īstam masveidīgai ģeotermālo siltumsūkņu (visefektīvākais un apgūtākais siltumsūkņu tips apkures sistēmām) izplatībai traucē 2 nopietni faktori:
1. Augsta cena, kas saistīta ar nepieciešamību veikt liela apjoma celtniecības un urbšanas darbus izveidojot ārējo kontūru.
2. Daudzos gadījumos principiāli nav iespējams izveidot ārējo kontūru – mājas ar nelieliem zemes gabaliem, rindu mājas, dzīvokļi, celtnes pilsētā utt. (tas ir, ģeotermāliem siltumsūkņiem praktisi ir nepieejams gigantisks esošo māju renovācijas tirgus, kas ievērojami pārsniedz jaunbūvju tirgu).
Rezultātā, neskatoties uz visu pozitīvo, apkures sistēmas uz ģeotermālo siltumsūkņu bāzes par patiešām masveidīgām tā arī nav kļuvušas. Kopā ņemot, eksperti prognozē, ka ģeotermālie siltumsūkņi var ieņemt apmēram 10% no kopējā apkures sistēmu tirga (Wilo, Pressreliz 1/29/07).Tieši tāpēc pēdējos vairākos gados pasaulē strauji attīstās aerotermālie (gaisa) siltumsūkņi, kuri par siltmenerģijas avotu izmanto apkārtējo gaisu. Tie ir demokrātiski cenas zinā, nav nepieciešami dārgi celtniecības darbi (jo nav ārējās kontūras), var tikt uzstādīti praktiski jebkurā vietā (uz jumta, sienas vai balkona).

Visjaunāko tehnoloģiju ieviešana, tādas kā augsti efektīvie SCROLL kompresori ar paaugstinātu jaudu un saspiešanas pakāpi (kuri ir optimizēti zemām temperatūrām), kompresora apgriezienu invertora vadīšana, iztvaikošanas spiediena elektroniskās regulēšanas sistēmas un atkausēšanas procesa optimizācija ļāva ievērojamu paaugstināt aerotermālo siltumsūkņu efektivitāti, tajā skaitā pie zemām temperatūrām. Tā visjaunākie Panasonic modeļi spēj efektīvi nodrošināt apkuri līdz -20… -250 C. Apkures koeficenta COP maksimālais lielums pārsniedz 5, bet COP vidējaijs lielums apkures sezonā sasniedz 3.5-4. Vienlaicīgi tādas sistēmas var nodrošināt karsta ūdens sagatavošanu sadzīves vajadzībām visa gada garumā pie ļoti zemām izmaksām. Daudzi modeļi var strādāt vasarā kondicionēšanas režīmā.Ekonomiskās efektivitātes palielināšanās, kā arī jaunāko aerotermālo siltumsūkņu izmantošanas pilns universālisms pēdējos gados ir radījis lietotāju strauju intereses pieaugumu visā pasaulē.

Tā, saskaņā ar EHPA datiem Francijā 2005. – 2006. gados ģeotermālo siltumsūkņu tirgum samazinoties par 29%, aerotermālo siltumsūkņu pārdošanas pieaugums bija 90%. Kopā ņemot, ES valstīs stabilizējoties siltumsūkņu tirgum, aerotermālo siltumsūkņu tirgus pieauga par 10 – 15%.Skandināvijas valstīs līdz 2007.gadam uzstādīto aerotermālo siltumsūkņu daļa attiecībā pret citiem sūkņu tipiem bija: Zviedrijā – 67%, Somijā – 82%, Norvēģijā – 95% (un šīs ir valstis ar diezgan bargu klīmatu!).Bet īsts pārdošanas bums sākās pēc 2008. gada, kad 2008.g. otrā pusē Eiropas Padome apstiprināja sultumsūkņus kā sistēmas, kuras izmanto reģenerēto enerģiju, pielīdzinot tos saules un vēja iekārtām. Tas veicināja daudzas valstis izstrādāt programas, kuras stimulē šo iekārtu plašu izplatību. Vienlaicīgi pieaug prasības ēku energoefektivitātei, kas palielina siltumsūkņu izmantošanas efektivitāti. Ir iznākusi ES direktīva par atjaunojamo enerģētiku (RES 2020), kura uzdod ES valstīm samazināt energopatēriņu par 20% līdz 2020. gadam, izmantojot atjaunojamos enerģījas avotus.

Tieši aerotermālo siltumsūkņu ekonomiskā izdevīguma un izmantošanas vienkāršības apvienojums gala lietotājam, kā arī valstu ieinteresība siltumsūkņu kā apkures avota plašā izplatībā, pēc ekspertu novērtējuma, var tuvākajā laikā nodrošināt aerotermālo siltumsūkņu dominējošo stāvokli apkures tehnikas tirgū Eiropā.Un šīs prognozes sāk realizēties. Pēdējie statistiskie dati parāda, ka uz tradicionālo apkures sistēmu samazināšanās (par 8-12 % 2009.gadā) fona, tieši siltumsūkņu pārdošana demonstrē ES valstīs pieaugumu par 99.5% (!).2009.gadā Anglijā, ģeotermālo siltumsūkņu tirgum samazinoties par 5%, aerotermālo siltumsūkņu pārdošanas pieaugums pārsniedza 30%.Rezultātā, saskaņā ar EHPA novērtējumu, jau tagad aerotermālie siltumsūkņi Eiropā ir iekarojuši vairāk nekā 65% no visa siltumsūkņu tirga, un šī daļa strauji pieaug. Augstāk minētais, pēc daudzu ekspertu domām, patiešām padarīs aerotermālos siltumsūkņus par visizplatītāko apkures avotu jau tuvākajā nākotnē.

Saskaņā ar EHPA, BSRIA, JAEN N487, Press reliz, 1/29/07 datiem.

Pieprasīt konsultāciju

Tel.:26 331 441

Kāpēc PANASONIC Gaiss ūdens siltumsūknis!

Kāpēc Panasonic. Aerotermālie Panasonic siltumsūkņi – efektivitāte, drošums, komforts.. Aerotermālie siltumsūkņi (kuri saņem siltumu tieši no ārējā gaisaa) strauji iekaro apkures tehnikas tirgu. Viens no lielākiem tādu iekārtu režotājiem ir Panasonic – inovācijas tehnoloģiju, kvalitātes un drošuma atzīts līderis. Jau daudzus gadus Panasonic siltumsūkņi ieņem līderpozīcijas Skandināvijas tirgū – uz šodien tas ir vislielākais siltumsūkņu tirgus Eiropā. Skandināvijā Panasonic realizē apmāram 120 000 siltumsūkņus gadā (!), pastāvīgi pilnveidojot savu produkciju ņemot vērā skandināvu ziemas sūros apstākļus. Patiešām, pavisam nav vienkārši nodrošināt siltumsūkņa efektīvu un drošu darbību 6-7 mēnešu laikā skandināvu ziemā, zemu temperatūru, augsta mitruma un spēcīga sniega apstākļos. Panasonic ar godu ir ticis galā ar šīm grūtībām, radot NORDIC sērijas gaisa siltumsūkņus speciāli skandināvijas tirgum.

Šie modeļi ir apgādāti ar augsti efektīviem SCROLL kompresoriem ar paaugstinātu saspiešanas pakāpi, ar mikroprocesora sistēmu kompresora apgriezienu invertora vadīšanai, kura ievērojami (par 30%) paaugstina siltumsūkņu efektivitāti, ar lielresursa ventilātoru dzinējiem, kuri paredzēti nepārtrauktai darbībai smagos apstākļos, ar speciālu iztvaikošanas spiediena elektronisku regulēšanas sistēmu, kura ļauj gaisa siltumsūknim efektīvi un droši strādāt pie āra temperatūras -25oC, bet sandarta apstākļos (+20DB/+7DB/6WB) sasniedz COP, lielāku par 5. Speciāli izstrādātā atkausēšanas sistēma (Defrost) ļauj saglabāt siltumsūkņa augsti efektīvu darbību vienlaicīga liela mitruma un ziemas temperatūras apstākļos (ziemeļu piejūras klīmats).

Un šiem sūriem apstākļiem Panasonic saviem siltumsūkņiem dod 5 gadu garantiju, kas apstiprina to visaugstāko drošību. 2010.gadā, balstoties uz savu bagāto pieredzi gaisa siltumsūkņu izstrādāšanā, Panasonic veic nākošo enerģisko soli inovatīvo apkures sistēmu tālāk virzīšanā uz aerotermālo siltumsūkņu bāzers – izstrādā un piedāvā principiāli jaunu gaiss-ūdens siltumsūkņu rindu – AQUAREA – vairāk kā 20 modeļus ar siltumjaudu no 7 līdz 16 kW. Šie jaunie modeļi, balstoties uz visjaunākajām izstrādēm siltumsūkņu tehnologijās, spēj efektīvi sasildīt ūdeni apkures sistēmās līdz 55oC temperatūrai, vasarā atdzesēt telpas un visu gadu nodrošināt karstu ūdeni sadzīves vajadzībām. Augsta efektivitāte tiek sasniegta pateicoties rekordlielam (priekš nozares) COP = 4,7 nominālā režīmā (WH-SD12). Bet ievērojami palielinātā, salīdzinot ar parastiem modeļiem, kompresora jauda ļauj nodrošināt augstu siltumražību līdz -20oC. Šajos apstākļos realizēts inovācijas risinājumu vesels kompleks, kas nodrošina nepārspētus tehniskos un ekspluatācijas parametrus.

Viena no galvenā gaiss-ūdens siltumsūkņa AQUAREA priekšrocība ir uzstādīšanas izmaksas. AQUAREA siltumsūkņa uzstādīšana aizņem vienu līdz divām dienā.Mūms nevajadzēs rakt jūsu dārzu vai urbt desmitiem metru dziļurbumus. Pateicoties tam Panasonic gaiss-ūdens siltumsūknis,kopā ar uzstādīšanu izmaksās uz pusi lētāk salīdzinājumā ģeotermālo siltumsūkni ar tādu pašu jaudu. Protams,izmantojot zemes siltumsūkni Jūsu ekspluotācijas izdevumi ziemā būs uz 20% zemāki salīdzinājumā ar AQUAREA siltumsūkni. Bēt siltajā laikā(kad temperatūra ir lielāka par +10C),tieši otrādi AQUAREA siltumsūknis sasildīs sanitāro ūdeni uz 20~40% lētāk salīdzinājumā ar zames siltumsūkni.Reāli abiem siltumsūkņu veidiem gada izmaksas būs vienādas. Un kāpēc Jums būtu jāpārmaksā par siltumsūkni!!

Ideāli piemērots renovācijai!

AQUAREA siltumūkņi ir ideāli piemēroti jau esošo apkures sistēmu renovācijai: 1.Ārējais bloks var tikt uzstādīts jebkurā ērtā vietā – uz zemes, pie mājas sienas, uz balkona un uz mājas jumta. 2.Iekšējam blokam ir minimāli izmēri (aizņem tikas 0,35m2) un ir viegli pieslēdzams jau esošai apkures sistēmai. 3.Ārēja bloka AQUAREA integrācija jau esošajā apkures sistēmā ļauj samazināt kā ekspluatācijas izdevumus, tā arī ievērojami paaugstināt komfortu (pilnas Automatizācijas, kā arī fosilas degvielas neizmantošanas rezultātā)’.

Ja Jūs izmantojat gāzes vai šķidrā kurināmā katlu ,jums ir reāla iesāja samazināt savus akures izdevumus. 4.AQUAREA siltumsūknis var komplektēties kā ar speciālu boileru sanitārā ūdens sildīšanai, tā arī var izmantot jau esošo boileru. 5.Ir iespējams pieslāgt saules kolektoru,kurš ļauj sasīldīt sanitāro ūdeni ar niecīgi maziem izdevumiem.Ideāli piemērots mājās ar peldbaseinu!! Viena no galvenā gaiss-ūdens siltumsūkņa AQUAREA priekšrocība ir uzstādīšanas izmaksas. AQUAREA siltumsūkņa uzstādīšana aizņem vienu līdz divām dienā.Mūms nevajadzēs rakt jūsu dārzu vai urbt desmitiem metru dziļurbumus. Pateicoties tam Panasonic gaiss-ūdens siltumsūknis,kopā ar uzstādīšanu izmaksās uz pusi lētāk salīdzinājumā ģeotermālo siltumsūkni ar tādu pašu jaudu.

Protams,izmantojot zemes siltumsūkni Jūsu ekspluotācijas izdevumi ziemā būs uz 20% zemāki salīdzinājumā ar AQUAREA siltumsūkni. Bēt siltajā laikā(kad temperatūra ir lielāka par +10C),tieši otrādi AQUAREA siltumsūknis sasildīs sanitāro ūdeni uz 20~40% lētāk salīdzinājumā ar zames siltumsūkni.Reāli abiem siltumsūkņu veidiem gada izmaksas būs vienādas. Un kāpēc Jums būtu jāpārmaksā par siltumsūkni!!!

Nav nepieciešami zemes darbi

Panasonic inženieriem ir izdevies atrisināt vienu no svarīgākajiem uzdevumiem-uzstādīšanas vienkāršību !! Jaunos AQUAREA siltumsūkņus ir iepējams uzstādīt visur – uz zemes ,uz sienas,uz jumta pat uz balkona. Piemāram āreājais bloks var būt izvietots uz vismazākā balkona(nepieciešams brīvajs laukums(355mmx620mm). Pateicoties tam šos siltumsūkņus var instalēt bez dārgajiem zemes darbiem.Jūs varat sataupīt 3000~5000 Ls. Jums nevajag rakt zemē simtiem metru trubas,vai urbt vairākus dziļurbumus).Bet ko darīt ja jums ir rindu māja,vai dzīvoklis piektajā stāvā!!Jums nav citu alternatīvu,kā siltumsūknis gaiss-ūdens. Izvēlieties labāko – AQUAREA no Panasonic.

 

Panasonic pasaulē!

Panasonic jau vairāk,kā 30 gadus ir nepārspēts līderis, gaiss-gaiss siltumsūkņu pārdošanā Skandināvijā. Tā piemēram Norvēģijā gaiss-gaiss siltumsūkņi sastāda 95% no visiem siltumsūkņu veidiem.Tieši Norveģijā ,Panasonic ik gadu pārdod vairāk par 40 000 situmsūkņu.Bet Skandināvijā kopā ik gadu Panasonic pārdod virs 120 000 siltumsūkņu.Kopējais Panasonic pārdoto siltumsūkņu apjoms Skandināvijā tuvojās 1 milionam.Viens no svarīgākajiem Panasonic trumpjiem ir kompresors(galvenajs siltumsūkņa mezgls).Panasonic ieņem vadošo pozīciju pasaulē kondicionieru un siltumsūkņu kompresoru ražošanā.Kopā Panasonic jau ir saražojis vairāk ar 100 milionu kompresoru.Vairāki ražotāji iepērk kompresorus no Panasonic in izmanto tos savās iekārtās.

Dažus gadus atpakaļ Panasonic vadība nosprauda sev par uzdevumu sasniegt vadošo pozīciju Skandināvijā gaiss-ūdens siltumsūkņu pārdošanā. Panasonic inženieri lika lietā visu savu pieredzu,kuru viņi ieguva gaiss-gaiss siltumsūkņu ražošanā un radīja jauno sēriju AQUARE. Jaunajā Panasonic gaiss-ūdens siltumsūkņu sērijā AQUAREA ir apvienotas visjaunākās tehnoloģijas siltumsūkņu industrijā.

Tā rezultātā Jūs varat iegādāties labāko gaiss-ūdens siltumsūkni -Panasonic AQUAREA !! Jūsu mājā var strādāt siltumsūknis ar šādām priekšrocībām: 1.Visiem modeļiem COP ir lielāks par 4.Modelim ar 12 kW siltumjaudu COP=4,67.
2.Visi modeļi ir ideāli piemēroti renovācijai (iekārta aizņem katlumājā tika 0,35m2.).Visiem modeļiem ir iespējams pieslēgt akumulācijas tvertnes ar tilumu 200L vai 300L.
4.Vasarā karstais ūdens(T=55C) tiek sasildīts ar lietderības koefisentu COP ,kas ir lielāks par 6.
5.Vairākiem modeļiem ir iesējams pieslēgt saules kolektoru un vasarā saražot silto ūdeni praktiski par velti.!!
6.Āra bloku ir iespējams izvietot jabkur(uz zames,sienas,balkona,jumta).
7.Visiem gaiss-ūdens siltumsūkņiem ,kā parast tiek dota garantija 5 gadi uz visu iekārtu.

Panasonic gaiss-ūdens  siltumsūkņu pieslēgums


Kāpēc Panasonic. Aerotermālie Panasonic siltumsūkņi – efektivitāte, drošums, komforts.. Aerotermālie siltumsūkņi (kuri saņem siltumu tieši no ārējā gaisaa) strauji iekaro apkures tehnikas tirgu. Viens no lielākiem tādu iekārtu režotājiem ir Panasonic – inovācijas tehnoloģiju, kvalitātes un drošuma atzīts līderis. Jau daudzus gadus Panasonic siltumsūkņi ieņem līderpozīcijas Skandināvijas tirgū – uz šodien tas ir vislielākais siltumsūkņu tirgus Eiropā. Skandināvijā Panasonic realizē apmāram 120 000 siltumsūkņus gadā (!), pastāvīgi pilnveidojot savu produkciju ņemot vērā skandināvu ziemas sūros apstākļus. Patiešām, pavisam nav vienkārši nodrošināt siltumsūkņa efektīvu un drošu darbību 6-7 mēnešu laikā skandināvu ziemā, zemu temperatūru, augsta mitruma un spēcīga sniega apstākļos. Panasonic ar godu ir ticis galā ar šīm grūtībām, radot NORDIC sērijas gaisa siltumsūkņus speciāli skandināvijas tirgum.

Šie modeļi ir apgādāti ar augsti efektīviem SCROLL kompresoriem ar paaugstinātu saspiešanas pakāpi, ar mikroprocesora sistēmu kompresora apgriezienu invertora vadīšanai, kura ievērojami (par 30%) paaugstina siltumsūkņu efektivitāti, ar lielresursa ventilātoru dzinējiem, kuri paredzēti nepārtrauktai darbībai smagos apstākļos, ar speciālu iztvaikošanas spiediena elektronisku regulēšanas sistēmu, kura ļauj gaisa siltumsūknim efektīvi un droši strādāt pie āra temperatūras -25oC, bet sandarta apstākļos (+20DB/+7DB/6WB) sasniedz COP, lielāku par 5. Speciāli izstrādātā atkausēšanas sistēma (Defrost) ļauj saglabāt siltumsūkņa augsti efektīvu darbību vienlaicīga liela mitruma un ziemas temperatūras apstākļos (ziemeļu piejūras klīmats).

Un šiem sūriem apstākļiem Panasonic saviem siltumsūkņiem dod 5 gadu garantiju, kas apstiprina to visaugstāko drošību. 2010.gadā, balstoties uz savu bagāto pieredzi gaisa siltumsūkņu izstrādāšanā, Panasonic veic nākošo enerģisko soli inovatīvo apkures sistēmu tālāk virzīšanā uz aerotermālo siltumsūkņu bāzers – izstrādā un piedāvā principiāli jaunu gaiss-ūdens siltumsūkņu rindu – AQUAREA – vairāk kā 20 modeļus ar siltumjaudu no 7 līdz 16 kW. Šie jaunie modeļi, balstoties uz visjaunākajām izstrādēm siltumsūkņu tehnologijās, spēj efektīvi sasildīt ūdeni apkures sistēmās līdz 55oC temperatūrai, vasarā atdzesēt telpas un visu gadu nodrošināt karstu ūdeni sadzīves vajadzībām. Augsta efektivitāte tiek sasniegta pateicoties rekordlielam (priekš nozares) COP = 4,7 nominālā režīmā (WH-SD12). Bet ievērojami palielinātā, salīdzinot ar parastiem modeļiem, kompresora jauda ļauj nodrošināt augstu siltumražību līdz -20oC. Šajos apstākļos realizēts inovācijas risinājumu vesels kompleks, kas nodrošina nepārspētus tehniskos un ekspluatācijas parametrus. Viena no galvenā gaiss-ūdens siltumsūkņa AQUAREA priekšrocība ir uzstādīšanas izmaksas. AQUAREA siltumsūkņa uzstādīšana aizņem vienu līdz divām dienā.

Mūms nevajadzēs rakt jūsu dārzu vai urbt desmitiem metru dziļurbumus. Pateicoties tam Panasonic gaiss-ūdens siltumsūknis,kopā ar uzstādīšanu izmaksās uz pusi lētāk salīdzinājumā ģeotermālo siltumsūkni ar tādu pašu jaudu. Protams,izmantojot zemes siltumsūkni Jūsu ekspluotācijas izdevumi ziemā būs uz 20% zemāki salīdzinājumā ar AQUAREA siltumsūkni. Bēt siltajā laikā(kad temperatūra ir lielāka par +10C),tieši otrādi AQUAREA siltumsūknis sasildīs sanitāro ūdeni uz 20~40% lētāk salīdzinājumā ar zames siltumsūkni.Reāli abiem siltumsū Kāpēc Panasonic. Aerotermālie Panasonic siltumsūkņi – efektivitāte, drošums, komforts.. Aerotermālie siltumsūkņi (kuri saņem siltumu tieši no ārējā gaisaa) strauji iekaro apkures tehnikas tirgu. Viens no lielākiem tādu iekārtu režotājiem ir Panasonic – inovācijas tehnoloģiju, kvalitātes un drošuma atzīts līderis. Jau daudzus gadus Panasonic siltumsūkņi ieņem līderpozīcijas Skandināvijas tirgū – uz šodien tas ir vislielākais siltumsūkņu tirgus Eiropā. Skandināvijā Panasonic realizē apmāram 120 000 siltumsūkņus gadā (!), pastāvīgi pilnveidojot savu produkciju ņemot vērā skandināvu ziemas sūros apstākļus.

Patiešām, pavisam nav vienkārši nodrošināt siltumsūkņa efektīvu un drošu darbību 6-7 mēnešu laikā skandināvu ziemā, zemu temperatūru, augsta mitruma un spēcīga sniega apstākļos. Panasonic ar godu ir ticis galā ar šīm grūtībām, radot NORDIC sērijas gaisa siltumsūkņus speciāli skandināvijas tirgum. Šie modeļi ir apgādāti ar augsti efektīviem SCROLL kompresoriem ar paaugstinātu saspiešanas pakāpi, ar mikroprocesora sistēmu kompresora apgriezienu invertora vadīšanai, kura ievērojami (par 30%) paaugstina siltumsūkņu efektivitāti, ar lielresursa ventilātoru dzinējiem, kuri paredzēti nepārtrauktai darbībai smagos apstākļos, ar speciālu iztvaikošanas spiediena elektronisku regulēšanas sistēmu, kura ļauj gaisa siltumsūknim efektīvi un droši strādāt pie āra temperatūras -25oC, bet sandarta apstākļos (+20DB/+7DB/6WB) sasniedz COP, lielāku par 5. Speciāli izstrādātā atkausēšanas sistēma (Defrost) ļauj saglabāt siltumsūkņa augsti efektīvu darbību vienlaicīga liela mitruma un ziemas temperatūras apstākļos (ziemeļu piejūras klīmats).

Un šiem sūriem apstākļiem Panasonic saviem siltumsūkņiem dod 5 gadu garantiju, kas apstiprina to visaugstāko drošību. 2010.gadā, balstoties uz savu bagāto pieredzi gaisa siltumsūkņu izstrādāšanā, Panasonic veic nākošo enerģisko soli inovatīvo apkures sistēmu tālāk virzīšanā uz aerotermālo siltumsūkņu bāzers – izstrādā un piedāvā principiāli jaunu gaiss-ūdens siltumsūkņu rindu – AQUAREA – vairāk kā 20 modeļus ar siltumjaudu no 7 līdz 16 kW. Šie jaunie modeļi, balstoties uz visjaunākajām izstrādēm siltumsūkņu tehnologijās, spēj efektīvi sasildīt ūdeni apkures sistēmās līdz 55oC temperatūrai, vasarā atdzesēt telpas un visu gadu nodrošināt karstu ūdeni sadzīves vajadzībām.

Augsta efektivitāte tiek sasniegta pateicoties rekordlielam (priekš nozares) COP = 4,7 nominālā režīmā (WH-SD12). Bet ievērojami palielinātā, salīdzinot ar parastiem modeļiem, kompresora jauda ļauj nodrošināt augstu siltumražību līdz -20oC. Šajos apstākļos realizēts inovācijas risinājumu vesels kompleks, kas nodrošina nepārspētus tehniskos un ekspluatācijas parametrus. Viena no galvenā gaiss-ūdens siltumsūkņa AQUAREA priekšrocība ir uzstādīšanas izmaksas. AQUAREA siltumsūkņa uzstādīšana aizņem vienu līdz divām dienā.Mūms nevajadzēs rakt jūsu dārzu vai urbt desmitiem metru dziļurbumus. Pateicoties tam Panasonic gaiss-ūdens siltumsūknis,kopā ar uzstādīšanu izmaksās uz pusi lētāk salīdzinājumā ģeotermālo siltumsūkni ar tādu pašu jaudu. Protams,izmantojot zemes siltumsūkni Jūsu ekspluotācijas izdevumi ziemā būs uz 20% zemāki salīdzinājumā ar AQUAREA siltumsūkni.

Tel.:26 331 441